Ondernemersvereniging

Waarom lid worden van de Rodaboulevard?

De vereniging komt op voor uw belangen en zorgt ervoor, dat u optimaal kunt ondernemen in een veilige en goed bereikbare omgeving. De gezamenlijke belangenbehartiging kent een veelheid aan aspecten, waaronder de collectieve inkoopvoordelen. Er zijn vanzelfsprekend nog veel meer zaken waar wij voor elkaar en met elkaar iets kunnen betekenen en waarbij geldt dat de gezamenlijkheid sterker is dan elk individu. Ook fungeert de vereniging als aanspreekpunt naar de Gemeente en andere overheidsinstellingen.

Word ook lid. Denk en doe mee. Het gezamenlijke belang is ook (in) uw belang!

U twijfelt nog en zoekt uw voordeel? 

De drie redenen om lid te worden zijn:
1) Samen bereik je écht meer
2) Onderling contact (netwerken)
3) Collectief regelen, brengt individueel voordeel

De contributie?
Voor 2023 bedraagt deze € 380 euro, exclusief 21% BTW. Ongeacht grote, aantal medewerkers, sector of andere voorwaarden. De enige voorwaarde is dat u gevestigd bent op bedrijventerrein De Rodaboulevard. 

Uw inbreng?
Twee maal per jaar wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering. Hier kunt u uw vragen, zorgen op- of aanmerkingen kwijt. Vanzelfsprekend zijn verbeterpunten en ideeën tussentijds altijd welkom bij de bestuursleden.

Kortom, aanmelden!
Nog niet overtuigd, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Aanmelden kunt u doen door ons een e-mail te sturen.


Samen sterk

Netwerken

Collectief voordeel